دکتر مهشید طالبی درسال 1373 ازدانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان با درجه ممتاز موفق به اخذ درجه دکترا گردید واز همان سال در تهران کارخود را آغاز نمود .
سالها بعنوان پزشک معتمد در شرکتهای بیمه درمان خصوصی مشغول بوده و در سال 1387 موفق به اخذCertificate انجام خدمات زیبایی از شرکت Dr. spiller آلمان و skine Suite ایتالیا گردید.
ازسایر فعالیتها میتوان مدرسskin care در موسسات آموزش زیبایی (ایران کلینیک) نام برد.
از سال 1388 در مطب پزشکی مشغول به ارائه ی کلیه خدمات درمانی پوست و زیبایی ازجمله تزریق بوتاکس وژل ولایه برداری وجوانسازی و …. می باشد.
ایشان همچنین عضو انجمن لیزرپزشکی ایران وانجمن علمی جراحان ایران بوده و دارای گواهینامه تزریقات زیبایی از این انجمن میباشد .